090 668 7566
sales@nme.com.vn
 • Flanges
 • Pipe fittings
 • Pipes
 • Stud bolts
 • Industrial valves

Bộ điều khiển ORBIMAT 165 Cbasic - Hệ thống điều khiển vi tính di động
Bộ điều khiển ORBIMAT® 165 Cbasic
Hệ thống điều khiển vi tính di động.
Nguồn năng lượng cho thiết bị hàn ống dạng orbital.Chương trình tự động với các thông số:
 • Đường kính ống.
 • Độ dày ống.
 • Vật liệu.
 • Khí hàn.
Các tính năng của bộ điều khiển Orbimat: • Khả năng chứa hơn 5000 quy trình hàn.
 • Khả năng mở rộng bộ nhớ và chuyển tải dữ liệu qua Thẻ nhớ.
 • Hệ thống điều khiển đa ngôn ngữ.
 • Phần mềm điều khiển dạng PC (phụ kiện)
 • Chương trình chuyển đổi dữ liệu sang dạng Word hay Excel (phụ kiện)
 • Màn hình màu.
 • Màn hình 10,5” độ nét cao.
 • Nước làm mát tích hợp.
 • Máy in mi-ni tích hợp.
 • Cổng kết nối máy in thường.
   
 • news_1394460875_1. SCV.jpg
 • news_1394460945_2. Velan.jpg
 • news_1394462395_3. KVC.jpg
 • news_1394462617_4. Goodwin.jpg
 • news_1394462853_5. DHV.jpg
 • news_1394462877_6. Balon.jpg
 • news_1394463083_7. Bonney.jpg
 • news_1394463348_8. NDV.jpg
 • news_1394463677_9. Valvotubi.jpg
 • news_1394463923_10. Ulma.jpg
 • news_1394464224_11. Melesi.jpg
 • news_1394628521_12. Metalfar.jpg
 • news_1394464533_13. Mega.jpg
 • news_1394464732_14. Kofco.jpg
 • news_1394465015_15. Sumitomojpg.jpg
 • news_1394465140_16. AcerlorMittal.jpg
 • news_1394627881_16. VMpg.jpg
 • news_1394628030_18. TK.jpg
 • news_1394628273_19. Awaji.jpg
 • news_1394628377_20. Both Well.jpg
 • news_1396673492_21. Youngnam.jpg
 • news_1396673547_22. Klinger.jpg
 • news_1396673574_23. Jame Walker.jpg
 • news_1396673604_24. CYM.jpg
 • news_1396673631_25. Pressbolts.jpg
 • news_1396673654_26. Euroflo.jpg
 • news_1396673673_27. JMI.jpg
 • news_1396673691_28. Ebara.jpg
 • news_1396673736_29. Tsurumi.jpg
 • news_1396673761_30. Van Beest.jpg
 • news_1396673792_31. national Clamp.jpg
 • news_1396673815_32. RIDGIDjpg.jpg
 • news_1396673848_33. Green Pin.jpg
 • news_1396673871_34. Mitutoyo.jpg
 • news_1396673897_35. Enerpac.jpg
 • news_1396673919_36. Nabakem.jpg
 • news_1396673946_37. Loctite.jpg
 • news_1396951079_38. Amsolv.jpg